درباره ما

درباره ما
شرکت خانوادگی رابین تجارت شرق با هدف طراحی و توزیع قطعات صنعتی فعالیت خود را از سال 1362 آغاز کرد.